Recensies CD ‘A tribute to Medtner’

Uit Eptabulletin 2023/3:
“Een betere pleitbezorgster voor zijn muziek zou Medtner zich niet hebben kunnen wensen, want Patricia Verhagen blijkt technisch en muzikaal alles in huis te hebben om deze pianistisch toch zo complexe werken overtuigend over het voetlicht te brengen. Haar spel is zo krachtig, veerkrachtig en fantasievol, dat het in ieder geval ondergetekende niet duidelijk is waarom deze pianiste geen grotere bekendheid heeft ….”.

“Het zijn de kwaliteiten van Patricia Verhagen waardoor al deze facetten van Medtner optimaal tot klinken komen.”


Uit “Klassieke Zaken”, Oktober 2023:
“ Zowel melodisch als harmonisch is Medtners muziek bepaald niet eenvoudig: ze vereist een grote muzikale intelligentie naast een formidabele vingervaardigheid. ….. Virtuositeit was voor hem geen doel op zichzelf, zij combineerde die met een verhalende stijl die hem uniek maakt. Patricia Verhagen heeft daar gevoel voor, niet alleen in de “Vertellingen” opus 51, maar ook in de beide sonates. .… Verhagens begripvolle, energieke en perfect opgenomen spel doet alle recht aan een componist die (eindelijk!) steeds meer kansen krijgt.