"Patricia’s concerten boeien door geraffineerde pianistiek en een inspirerende combinatie van bekende en onbekende composities.""Patricia's concerts fascinate through refined pianistic skills and an inspiring combination of well-known and unknown compositions."